0 (212) 612 51 91

Satış Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. ALICI
Adı/Soyadı/Unvanı :
Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :
1.2. SATICI
Unvanı : KALE Ofis ve Hastane Metal Eşya Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi : Altıntepsi mah. Akpınar cad. No:45 Bayrampaşa/İstanbul
Telefon :0 (212) 612 51 91
Faks :0 (212) 612 51 92
Eposta adresi :[email protected]

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Alıcının Satıcı’ya ait https://www.turkkale.com alan adlı internet sitesinden (bundan böyle SİTE olarak anılacaktır) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün veya ürünlerin satın alınması veya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihinde 27866 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.
3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER
3.1 Ürünün veya ürünlerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri talep eden kişi veya kuruluşlara e-posta yoluyla iletilecektir. Bu talepte ürünün temel özellikleri, nakliye ücretleri ile ilgili kısmı ve ödeme planı hakkında bilgi verilecektir.
Ürün/Ürünlerin teslimi nakliye şirketi aracılığı ile ALICININ belirttiği adrese yapılacaktır.  Teslim anında ALICININ adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICININ ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır. Nakliye ücretlerinin hangi tarafa ait olduğu teklif dosyasında belirtilecektir.
3.2- Ödeme Şekli : 

ALICI, çek senet havale ve peşin olarak ile ödeme yapabilmektedir. Ödeme ile ilgili detaylar sunulan teklif dosyasında belirtilmektedir.

4. GENEL KOŞULLAR
4.1. ALICI, SİTE’de ürünün veya ürünlerin  ve teklif dosyasında sunulan ürünlerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2. ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI Tüketici; adres, siparişi verilen ürüne/lere ait temel özellikler, ürünün/lerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.3. Belirtilen teklif dosyasındaki fiyatların geçerlilik süresi teklif dosyasında yer almaktadır.  İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ancak hata ile yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında müşteriye bildirecek olan güncel fiyat geçerlidir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmış ise farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Müşteri talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

4.4. Nakliye firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve /veya SATICI’dan kaynaklanmayan başkaca nedenlerle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI her ne nam ve ad altında olursa olsun sorumlu tutulamaz.
4.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün veya ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı ürün veya ürünler tedarik edebilir.
4.7. SATICI, sipariş konusu ürünün veya ürünlerin teslimini ifasının imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi bitmeden ALICI ‘ya bildirir ve 10 günlük süre içinde nakden ve defaten tahsil ettiği toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
4.8. Ürünün veya ürünlerin teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün veya ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.
4.9. Ürünlerin teslim süresi maksimum 30 gündür. Bu sürenin üzerine karşılıklı mutabakat ile varılır. Teklif dosyasında ürünlerin teslimat süresi ile ilgili bilgi paylaşılmaktadır. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü veya ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI’ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI :

(i) siparişin iptal edilmesini,

(ii) sözleşme konusu ürünün veya ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya

(iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.
4.10. ALICININ cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda takip edilecek
Ürün iadelerinde kusurlu ürün iadeleri haricinde sadece ürün bedeli geri ödenmekte olup sipariş esnasında ödenmiş olan kargo ücretinin geri ödemesi olmamaktadır. Ürün iadesi sonucunda sipariş miktarınızın ücretsiz kargo sınırının altına düştüğü durumlarda iade sonucu ortaya çıkan toplam bedele göre oluşan kargo ücreti geri ödeme tutarından düşülüp kalan bakiye ödenecektir.

Paypal ile yapılan ödemeler tüketicinin kendi hesabına banka hesabına yapılacaktır.

4.11. ALICI özel tasarım ürünler talep edebilir. SATICI söz konusu özel tasarım ürünün fiyatı ve teslimatı ile ilgili bilgileri teklif dosyasında sunmaktadır. Bu özel tasarım ürünlerin geri iadesi ve vaz cayma hakkı  bulunmamaktadır. SATICI özel üretim mallar ile ilgili en az iki yıl garanti sunacaktır.

4.12 SATICI ürünler ile ilgili 2 yıl garanti sunmaktadır. ALICI talep ederse garanti süresi ek süre ile korunabilmektedir. Söz konusu süre en fazla 2+3 yıl olabilmektedir. Kullanıcı kaynaklı hatalar garanti kapsamında değildir.
5. TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı veya kredi ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
6. SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI
ALICI; ürün veya ürünler satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün/lerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü veya ürünleri reddederek ve kargo ücreti ödemeden sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Özel üretim ürün veya ürünler cayma hakkı kapsamında değildir.
Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün aşağıda yer alan 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
Sözleşmeden cayma hakkın kullanılması halinde:
ALICI’ya veya ALICI’nın gösterdiği kişi/kuruluşa teslim edilen ürünün veya ürünlerin;
(i) faturası ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
Önemli uyarı: İade edilmek istenen ürünün veya ürünlerin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
(ii) orijinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları bozulmamış olmalıdır. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş, kutusu açılmış, 1 defa bile olsa kullanılmış, orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmez, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş , başka bir alıcı tarafından satın alınmayacak ürünlerin iadesi Satıcı tarafından kabul edilmeyecektir.
(iii) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade edecek ve ürünü veya ürünleri iade alacaktır.
(iiii) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün veya ürünlerin değerinde bir azalma olur veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin edecektir. İade gönderimi sırasında kargo firmalarından ya da iade işlemini gerçekleştiren Alıcıdan kaynaklanan sebeplerle , ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Alıcı ya aittir. Böyle bir durumda Satıcı ürünleri iade almak ve bedeli geri ödemek zorunda değildir.
( iiiii) Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından varsa düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
( iiiiii) Alıcı ürünle ilgili bozukluk , memnuniyetsizlik v.b gibi durumlarda ürün faturası ve ekte bildirilen iade formunu ibraz etmek zorundadır. İade formu doldurulmamış , faturası beyan edilmemiş alıcı tarafından iade edilmiş ürünlerin iadesi satıcı tarafından kabul edilmeyecektir.

Faturası ibraz edilmiş , iade formu doldurulmuş ve iade edilmiş bozuk ve şikayet konusu ürünler Satıcı tarafından 20 iş günü  süre içinde değerlendirilecek ve alıcı haklı bulunulursa kendisi ile iletişime geçilecek ve 10 gün içinde para iadesi Satıcı tarafından ödenecektir.

Müşterinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde , iade edilen ürün bozuk yada ambalajı tahrip edilmemiş ise Satıcı deposuna ulaştığı andan itibaren 10 on gün içeresinde ürün bedeli Alıcıya iade edilecektir.

Satıcı üründe ve ambalajında herhangi bir açılma , kullanılma, bozulma, kırılma, tahrip , yırtılma ve sair durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilmemesi halinde ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir.

7. SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN VEYA ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan, ambalajında herhangi bir açılma , kullanılma, bozulma, kırılma, tahrip , yırtılma ve sair durumlardaki ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Buna ilaveten ALICI aşağıdaki sözleşmelerde de cayma hakkını kullanamaz.
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, ambalajı açılan ve/veya kullanılan , ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

8. EKSİK ÜRÜN TESLİMİ DURUMUNDA TUTANAK TUTULMASI
“ALICI, siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlarda SATICI tarafından gönderimler parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI Ürün’ün kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında Ürün sayısı ile SATICI tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Parçalı her gönderim için SATICI tarafından ayrı fatura düzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanak tutması istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette Ürünlerin SATICI tarafından ALICI’ya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafından Ürünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.
9. İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME
Sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürünü/leri satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, ürünü/leri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.
Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;
a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.
Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

Bu sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.
SATICI : KALE Ofis ve Hastane Metal Eşya Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
ALICI : ….
TARİH :….